English version of this page

Fuglesamlingen

Fuglesamlingen har ansvaret for museets vitenskapelige samlinger av fugl. Disse er fordelt på norske fugleskinn (Norge med Svalbard og de nære havområder), utenlandske fugleskinn (øvrige verden), egg, skjeletter, spermieprøver og hele objekter konservert i sprit. Museet har også en stor samling av DNA- og vevsprøver av fugl, som er organisert under NHMO DNA Bank.

Samlingene brukes først og fremst i forskningsøyemed. En del av objektene er også brukt i museets publikumsutstillinger.

Skinn av lunde (Fratercula arctica) i fuglemagasinet.

Det finnes om lag 10.000 fuglearter i verden. Av disse er 496 registrert i Norge (31. desember 2014). Norgeslisten ajourføres av Norsk Ornitologisk Forening.

 

Søk i samlingene: Gå til Collection Explorer for å søke etter objekter i Fuglesamlingen.

 

Leder: Professor Jan. T. Lifjeld

Publisert 19. jan. 2009 08:19 - Sist endret 1. nov. 2019 10:06