English version of this page

Fuglesamlingen

Fuglesamlingen har ansvaret for museets vitenskapelige samlinger av fugl. Disse er fordelt på norske fugleskinn (Norge med Svalbard og de nære havområder), utenlandske fugleskinn (øvrige verden), egg, skjeletter, spermieprøver og hele objekter konservert i sprit. Museet har også en stor samling av DNA- og vevsprøver av fugl, som er organisert under NHMO DNA Bank.

Samlingene brukes først og fremst i forskningsøyemed. En del av objektene er også brukt i museets publikumsutstillinger.

Skinn av lunde (Fratercula arctica) i fuglemagasinet.Vis

Det finnes om lag 10.000 fuglearter i verden. Av disse er 496 registrert i Norge (31. desember 2014). Norgeslisten ajourføres av Norsk Ornitologisk Forening.

 

Leder: Professor Jan. T. Lifjeld

Publisert 19. jan. 2009 08:19 - Sist endret 23. jan. 2017 15:20