English version of this page

Fuglesamlingen

Bildet kan inneholde: fjær, fugl.

Fuglesamlingen er en vitenskapelig samling av fugler, eller deler av fugler, og omfatter over 1/3 av alle verdens totalt 11 072 arter (ref. IOC World Bird List versjon 11.2). En stor del av samlingen består av fugleskinn montert i naturlige positurer (såkalte montasjer) eller sydd sammen til et mindre plasskrevende studieskinn. Det er ikke lenger vanlig å samle inn hele dyr til slike samlinger her til lands. De aller fleste av våre objekter er derfor 100–200 år gamle, og tilveksten er i dag meget begrenset.

En annen del av samlingen består av blod-, vevs- og DNA-prøver, og faller dermed også inn under Naturhistorisk museums DNA-bank. Det er denne delsamlingen det i dag er knyttet størst aktivitet til, og den har vokst jevnt siden den ble startet opp på 1990-tallet. De fleste objektene er blodprøver tatt av levende, ville fugler, som så har blitt sluppet fri igjen etter å ha gitt sitt bidrag til vitenskapen. Fra blod og vev kan det ekstraheres DNA, som så kan brukes i genetiske studier.

Den mest spesielle delen av Fuglesamlingen er samlingen av spermceller fra over 750 fuglearter, hovedsaklig spurvefugl (orden Passeriformes). Samlingen er bygd opp som del av forskningsgruppen Evolusjonær kjønnsforskning (SERG) sitt arbeid over de siste 15–20 årene, og er unik i verden.

Eggsamlingen består av over 10 000 sett (kull eller enkeltegg), og nesten alle norske hekkefugler er representert. I tillegg finnes det en mindre samling av skjeletter og fugler oppbevart i etanol.

Samlingen brukes først og fremst i forskningsøyemed, og er tilgjengelig for forskere fra hele verden. En del av objektene er også å finne i publikumsutstillingene "Norske og utenlandske dyr" og "Livets tre"
 

Omfang

Aksesjoner 106 223
Enkeltobjekter 157 424
Geografisk Global
Tidsperiode Ca. 1820–
Taksonomisk 4 029 av verdens 11 072 arter (36 %)

Søk i samlingen


Relevante lenker

DNA-banken ved Naturhistorisk museum

Evolusjonær kjønnsforskning (SERG)

Vitenskapelig tilgang til samlingen

Bilder fra samlingene

Klikk på bildene for å bla

liste

Høydepunkter fra samlingen

  • Geirfugl Pinguinus impennis (utdødd)
  • Carl Lumholtz' samlinger fra Australia (1880–84) og Borneo (1913–16)
  • Knut Dahls samlinger fra Sør-Afrika (1893–94) og Australia (1894–96)
  • Objekter fra Fridtjof Nansen (1882–1896), Otto Sverdrup (1900–1902) og Roald Amundsen (1904–1925)
  • Objekter fra Tristan da Cunha-ekspedisjonen (1937–38)
  • Objekter fra Sørishavet og Antarktis 

Publikasjoner om samlingen

Lifjeld, J.T. (2019) The avian sperm collection in the Natural History Museum, University of Oslo. Alauda, 87, 93-101. PDF

Typeeksemplarer

Objekter 30
Iflg. original publikasjon

Arter

10

Underarter

2
Iflg. gjeldende taksonomi

Arter

3

Underarter

9

 

Tilknyttet personell

Faglig kurator: Jan T. Lifjeld
Teknisk kurator: Lars Erik Johannessen
Taksidermist: Bjørn Aksel Bjerke
 

Kontaktinfo

Fuglesamlingen
v/Jan T. Lifjeld
Naturhistorisk Museum
Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo