English version of this page

Evertebrater (uten insekter, mangefotinger og edderkoppdyr)

[bilde av evertebrater]

[Tekst om invertebrater]

De største dyregruppene blant evertebrater:

Annelida  (kort beskrivelse av dyregruppen)

Bryozoa  (kort beskrivelse av dyregruppen)

Cnidaria (kort beskrivelse av dyregruppen)

Crustacea  (kort beskrivelse av dyregruppen)

Echinodermata (kort beskrivelse av dyregruppen)

Mollusca  (kort beskrivelse av dyregruppen)

Rekke Kurator/Kontaktinformasjon
Porifera Lutz Bachmann
Cnidaria Lutz Bachmann
Ctenophora Lutz Bachmann
Placozoa Torsten Hugo Struck
Xenacoelomorpha Torsten Hugo Struck
Kinorhyncha Torsten Hugo Struck
Loricifera Torsten Hugo Struck
Priapulida Torsten Hugo Struck
Nematoda Torsten Hugo Struck
Nematomorpha Torsten Hugo Struck
Tardigrada Lutz Bachmann
Onychophora Lutz Bachmann
Arthropoda (Crustacea og Chelicerata: Merostomata og Pycnogonida) Lutz Bachmann
Chaetognatha Lutz Bachmann
Rhombozoa Torsten Hugo Struck
Gnathostomulida Torsten Hugo Struck
Micrognathozoa Torsten Hugo Struck
Rotifera (også kalt Syndermata) Torsten Hugo Struck
Gastrotricha Torsten Hugo Struck
Platyhelminthes Torsten Hugo Struck
Cycliophora (også kalt Entoprocta) Torsten Hugo Struck
Nemertea Torsten Hugo Struck
Annelida Torsten Hugo Struck
Bryozoa (også kalt Entoprocta) Torsten Hugo Struck
Phoronida Torsten Hugo Struck
Brachiopoda  
Mollusca  
Echinodermata Lutz Bachmann
Hemichordata Lutz Bachmann
Chordata (Cephalochordata og Tunicata) Lutz Bachmann
Encellet eukaryoter uten alger Torsten Hugo Struck
   

 

Omfang

Aksesjoner 114 138
Geografisk Global
Tidsperiode Ca. ?
   
   

Søk i samlingen


Relevante lenker

[lenker]

 

 

Bilder fra samlingene

Klikk på bildene for å bla

liste

Høydepunkter fra samlingen

[tekst om høydepunkter fra samlingene]

Evertebratsamlingene er tradisjonelt delt inn i Krepsdyrsamlingen, Helmintsamlingen og Bløtdyrsamlingen.

Nesledyrene, krepsdyrene og pigghudene utgjør de største gruppene i krepsdyrsamlingen. Mange forskere har gjennom tidene samlet inn materiale både fra ferskvann og marine områder i Norge og en rekke andre land. Det finnes også materiale fra flere ekspedisjoner fra 1800-tallet og 1900-tallet. Det mest etterspurte materiale i samlingen de senere årene, har vært og er G.O. Sars' krepsdyrmateriale.

Helmintsamlingen har ansvaret for 22 virvelløse taksa (også kjent som phyla eller rekker). Et spesielt fokus innen samlingen er på parasitter som infiserer fisk såsom haptormarker (Monogenea, Gyrodactylus) og ikter (Digenea, Phyllodistomum), så vel som på rundmarker (Nematoda, Elaphostrongylus) som infiserer hjortefamilien (Cervidae). Et annet takson med spesiell forskningsinteresse er flerbørstemarker (Annelida).

Bløtdyrsamlingen omfatter en rekke store enkeltsamlinger hvorav kan nevnes det meget omfattende materiale av norske landsnegler (Pulmonata, Stylommatophora) innsamlet av intendent H.W.W. Walden. Tilsvarende materiale av norske ferskvannssnegler (Pulmonata, Basommatophora) er innsamlet av professor Jan Økland og hans kone, Karen A. Økland. De store samlingene av marine snegler og muslinger skyldes først og fremst konservator Trond Soot Ryens innsats. Bløtdyrsamlingen inneholder også vitenskapelig materiale fra en rekke utenlandske ekspedisjoner.

 

Publikasjoner om samlingen

 

Typeeksemplarer

Objekter 2115
 

 

 

 

 
 

Tilknyttet personell

Faglig kurator for krepsdyr: Lutz Bachmann
Faglig kurator for helminter: Torsten Hugo Struck
Teknisk kurator for krepsdyr: Åse Wilhelmsen
Teknisk kurator for helminter: Ann-Helén Rønning

 

Kontaktinfo

Helmintsamlingen
v/Torsten Hugo Struck
Naturhistorisk Museum
Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo

Krepsdyrsamlingen
v/Lutz Bachmann
Naturhistorisk Museum
Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo