Soppherbariet

Soppherbariet ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er hovedherbariet for dokumentasjon av soppforekomster i Norge. Andre norske herbarier med soppsamlinger fins i Bergen (BG), Trondheim (TRH), Tromsø (TROM), Skog og Landskap (tidligere Skogforsk - NFRI) og Bioforsk (tidligere Planteforsk).

Samlingene i Oslo (O) har totalt ca. 300.000 objekter og er inndelt i et nordisk herbarium (ca. 200.000 objekter), et generalherbarium (med ca. 45.000 objekter fra andre land), et typeherbarium (med over 1.000 typer) og en stor samling internasjonale eksikatverker (med ca. 30.000 objekter).

Hovedmengden av materialet er norsk og det omfatter alle soppgrupper. Av utenlandske samlinger utgjør poresopper og barksopper fra alle deler av verden og mikrosopper fra Kanariøyene og Arktis, en betydelig del. Materialet omfatter bl.a. innsamlingene til Søren Chr. Sommerfelt (1794-1838), Ivar Jørstad (1886-1967), Finn-Egil Eckblad (1923-2000) og Leif Ryvarden (1935-).

Dataregistrering av soppsamlingene startet i 1995, og i begynnelsen av 2015 er ca. to tredjedeler av herbariets innsamlinger registrert. Herbariet registrerer dessuten fortløpende alle nye funn som innlemmes i samlingene. 15. februar 2000 ble et interaktivt "krysslistearkiv" åpnet, som gjør det mulig for akkrediterte amatører med bestått soppsakkyndighetsprøve å sende inn funndata elektronisk. Dette arkivet hadde 31. desember 2011 mottatt litt i underkant av 3.500 krysslister med til sammen over 49.000 registrerte funn, fordelt på litt over 1.600 forskjellige arter. Artsdatabanken åpnet 5. mai 2008 tjenesten Artsobservasjoner som er tilgjengelig for publikum. Disse registreringene er planlagt å bli innlemmet i herbariets soppdatabase. Alle herbariets registrerte data om funn av norske sopper er tilgjengelig for publikum gjennom vår søkbare internettdatabase. Det samme gjelder belegg som oppbevares i Bergen, Trondheim og hos Skog og Landskap på Ås. Samlingene fra O, BG, TRH, TROM og NFRI er søkbare på denne siden.

På Artsdatabankens internettsider, i Artsnavnebasen, fins det et kontinuerlig oppdatert register over vitenskapelige og norske soppnavn.

Ansatte i soppherbariet

Karl-Henrik Larsson, professor emeritus

Katriina Bendiksen

Eigil Strand Olsen

Gro Gulden, professor emeritus

Publisert 3. feb. 2009 13:09 - Sist endret 17. jan. 2019 15:09