Bestemmelse av sopp

Har du funnet en sopp som du lurer på hva heter? Fotografer, og bruk gjerne sosiale medier/frivillige eksperter til å finne ut av det. For innlevering av tørket eller fersk sopp til herbariet kreves det at du først har registrert funnet ditt i Artsobservasjoner. Der får du en påminnelse om hvilke opplysninger som skal med.

Mange av oss er interessert i å få navn på det vi finner. Og får vi et svar er vi fornøyd. For å få et navn fins det mange nettfora hvor du kan spørre, for eksempel Norsk Biologforenings side Spør en biolog hvor du (muligens) kan få svar på alt innen biologi. Videre har Norges sopp- og nyttevekstforbund et Diskusjonsforum hvor du kan stille spørsmål om både sopp og grønne vekster.

Videre er det mange sider hvor du kan legge inn spørsmål om du er medlem av Facebook. Slik som ‘Vi som liker sopp’, ‘Sopp og nyttevekster’, pluss at mange av lokalforeningene nå har egne sider der. Det fins også mange utenlandske sider, slik som ‘Svampnördarna’, ‘Svamp-klapp’ med flere. Eller de med fokus på bestemte grupper, slik som ‘Ascomycetes of the world’, ‘All Things Polypore’, ‘Myxomiceti in the World’. Noen av gruppene er lukket, men det er som regel lett å bli medlem.  Felles for dem alle er at du må legge ut et bilde av det du lurer på, pluss aller helst også økologi. Så får du (som regel) svar, om bildet er godt nok og økologien tilstrekkelig.

Så over til hva vi som jobber i Soppherbariet på Naturhistorisk museum kan bidra med. Det kreves litt flere opplysninger om du skal få svar på noe herfra. Derfor oppfordrer vi til å bruke sosiale medier om du bare skal ha et navn på det du har funnet. Om du har funnet en sjeldenhet bør den belegges. Da registrerer du funnet ditt i Artsdatabankens Artsobservasjoner under ‘Vekster’. Her må du legge inn et sett av opplysninger, skrive ut etikett, og krysse av under ‘Herbarium’, huke av for O, om du vil at vi i Oslo skal se på belegget. Da vil vi forsøke å bestemme funnet, men uten opplysninger som økologi, kartreferanse osv. minker beleggets verdi.  Vi forsøker så langt vi har tid og kunnskap å bestemme ubestemt materiale som kommer inn. Men soppriket er mangfoldig, og vår kompetanse strekker nok ikke til i alle tilfeller.

Sopp kan du finne hele året, så god soppjakt! Og husk gjerne å registrere funnet ditt på Artsobservasjoner selv om det er en vanlig art som ikke skal belegges. Det vil øke kunnskapen om sopper, både hva gjelder utbredelse og tid for fruktsetting, det siste for ettårige arter.


Publisert 3. mars 2015 14:13 - Sist endret 3. mars 2015 14:52