English version of this page

Fungarium O (soppsamlinga ved NHM)

Soppsamlinga ved Naturhistorisk museum i Oslo (Fungarium O) er hovedsamlinga for dokumentasjon av soppforekomster i Norge. Andre norske soppsamlinger fins i Bergen (BG), Trondheim (TRH), Tromsø (TROM), Skog og Landskap (tidligere Skogforsk - NFRI) og Bioforsk (tidligere Planteforsk).

Fungariet i Oslo (O) har totalt ca. 350.000 objekter og er inndelt i et nordisk fungarium (ca. 240.000 objekter), et general fungarium (med ca. 80.000 objekter fra andre land), et typefungarium (med over 1.200 typer) og en stor samling internasjonale eksikatverker (med ca. 30.000 objekter).

Hovedmengden av soppmaterialet er norsk og omfatter de fleste soppgrupper. En betydelig del av det utenlandske materialet utgjøres av poresopper og barksopper fra alle deler av verden.  Mikrosopper fra Kanariøyene og Arktis utgjør også en betydelig del. Fungarium O huser bl.a. innsamlingene til Søren Chr. Sommerfelt (1794-1838), Ivar Jørstad (1886-1967), Finn-Egil Eckblad (1923-2000) og Leif Ryvarden (1935-).

Dataregistrering av fungarium O startet i 1995. I begynnelsen av 2020 er ca. 60% av fungariets innsamlinger dataregistrert. Alle nye funn som innlemmes i fungarium O registreres fortløpende.

Søk i samlingsportalen

På Artsdatabankens internettsider, i Artsnavnebasen, fins det et kontinuerlig oppdatert register over vitenskapelige og norske soppnavn.

Personell tilknyttet Fungarium O

Mika Bendiksby, førsteamanuensis

Katriina Bendiksen, overingeniør

Siri Rui, overingeniør

Eigil Strand Olsen, forskningstekniker

Karl-Henrik Larsson, professor emeritus

Gro Gulden, professor emeritus

Emneord: Fungarium, Mykologi, Samlinger, Sopp
Publisert 3. feb. 2009 13:09 - Sist endret 15. mars 2021 16:46