Lavsamlinga

Lavsamlinga en en del av NHMs mykologiske samlinger. Lavsamlinga består av ei nordisk samling (ca 150.000 eksemplarer), ei utenlandsk samling (ca. 110.000 eksemplarer), ei typesamling (ca. 1.500 eksemplarer), og ei eksikatsamling (ca. 7.500 eksemplarer).

Lavrik fuglestein i Jotunheimen. Foto: E. Timdal

Søk i lavsamlinga

 

Lavsamlinga har viktige innsamlinger fra Norge, Island, Arktis (særlig Grønland, Jan Mayen, Bjørnøya, Svalbard og Novaya Zemlya), Makaronesia (Kanariøyene og Madeira) og Øst-Afrika (særlig Etiopia, Kenya, Tanzania og Uganda). Materialet inkluderer, f.eks., innsamlingene til Mathias Numsen Blytt (1789-1862), Søren Christian Sommerfelt (1794-1838), Niels Green Moe (1812-1892), Johannes Musæus Norman (1823-1903; deler), Bernt Lynge (1884-1942), Eilif Dahl (1916-1993) og Hildur Krog (1922- ).

Dataregistrering av fungarie-etikettene startet i september 1994, og pr. februar 2009 er alt norsk materiale, type-materialet og 34.000 utenlandske innsamlinger digitalisert, totalt ca. 145.000 poster. Databasen er bygget under DataPerfect (DOS), men postene er søkbare over internet gjennom fem ulike innsynsløsninger: Norsk LavDatabase og Artskart (norsk materiale bestemt til art), lavsamlingas type-database (typene), GBIF-Norges portal og GBIFs internasjonale portal (alt materiale).

For å lette feltregistreringer driver lavsamlinga en web-basert krysslistedatabase (NXL) og en feltinventeringsdatabase. Her kan man generere registreringsskjemaer som kan brukes i felt, sende inn utfyllte skjemaer til databasene, og utføre enkle søk. Dataene blir regelmessig overført til innsynsløsningene nevnt ovenfor. Vi driver også en e-mail diskusjonsgruppe beregnet på norske lav-interesserte, Lavlista.

Vi drifter den web-baserte innsynsløsningen til de internasjonale bibliografi-databasene Recent Literature on Lichens og Mattick's Literature Index, i samarbeid med databasenes eiere. Disse databasene inneholder en meget stor del av den internasjonale lav-litteraturen, fra 1532 til i dag. Databasene kan søkes gjennom et felles grensesnitt.

Vårt fotogalleri inneholder over 4000 bilder av nesten 800 arter av lav, mest fra Norge men også mye utenlandsk.

Vi drifter web-siden for the International Association for Lichenologist's ekskursjon til Yunnan, 2002, og abstract-databasen til den 7. internasjonale mykologiske kongress, Oslo, 2002.

Personell: Professor Einar Timdal (konservator), Cand. Scient. Siri Rui (overingeniører, delt mellom kryptogamherbariene), Anna Maria Have Holm (forskningstekniker).

Emneord: Lav, Fungarium, Lavenes taksonomi, Biodiversitet, Bevaringsbiologi
Publisert 3. des. 2007 13:55 - Sist endret 5. mars 2021 08:09