Lavherbariet

Lavherbariet består av et norsk herbarium (ca 110.000 eksemplarer), et utenlandsk herbarium (ca. 200.000 eksemplarer), et typeherbarium (ca. 1.000 eksemplarer), og en eksikatsamling (ca. 5.000 eksemplarer).

Lavrik fuglestein i Jotunheimen. Foto: E. Timdal

Søk i lavherbariet

 

Lavherbariet har viktige innsamlinger fra Norge, Island, Arktis (særlig Grønland, Jan Mayen, Bjørnøya, Svalbard og Novaya Zemlya), Makaronesia (Kanariøyene og Madeira) og Øst-Afrika (særlig Etiopia, Kenya, Tanzania og Uganda). Materialet inkluderer, f.eks., innsamlingene til Mathias Numsen Blytt (1789-1862), Søren Christian Sommerfelt (1794-1838), Niels Green Moe (1812-1892), Johannes Musæus Norman (1823-1903; deler), Bernt Lynge (1884-1942), Eilif Dahl (1916-1993) og Hildur Krog (1922- ).

Dataregistrering av herbarie-etikettene startet i september 1994, og pr. februar 2009 er alt norsk materiale, type-materialet og 34.000 utenlandske innsamlinger digitalisert, totalt ca. 145.000 poster. Databasen er bygget under DataPerfect (DOS), men postene er søkbare over internet gjennom fem ulike innsynsløsninger: Norsk LavDatabase og Artskart (norsk materiale bestemt til art), lavherbariets type-database (typene), GBIF-Norges portal og GBIFs internasjonale portal (alt materiale).

For å lette feltregistreringer driver lavherbariet en web-basert krysslistedatabase (NXL) og en feltinventeringsdatabase. Her kan man generere registreringsskjemaer som kan brukes i felt, sende inn utfyllte skjemaer til databasene, og utføre enkle søk. Dataene blir regelmessig overført til innsynsløsningene nevnt ovenfor. Vi driver også en e-mail diskusjonsgruppe beregnet på norske lav-interesserte, Lavlista.

Vi drifter den web-baserte innsynsløsningen til de internasjonale bibliografi-databasene Recent Literature on Lichens og Mattick's Literature Index, i samarbeid med databasenes eiere. Disse databasene inneholder en meget stor del av den internasjonale lav-litteraturen, fra 1532 til i dag. Databasene kan søkes gjennom et felles grensesnitt.

Vårt fotogalleri inneholder over 4000 bilder av nesten 800 arter av lav, mest fra Norge men også mye utenlandsk.

Vi drifter web-siden for the International Association for Lichenologist's ekskursjon til Yunnan, 2002, og abstract-databasen til den 7. internasjonale mykologiske kongress, Oslo, 2002.

Personell: Dr. philos. Einar Timdal (konservator), cand. scient. Siri Rui (avdelingsingeniører, delt mellom kryptogamherbariene), Anna Maria Have Holm (innskriver).

Emneord: Lav, Herbarium, Lavenes taksonomi, Biodiversitet, Bevaringsbiologi
Publisert 3. des. 2007 13:55 - Sist endret 29. aug. 2018 13:50