Soppdatabase

Den søkbare databasen finner du på:

http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/

Her finner du også taksonlister, typeherbarium, rødlister med mer.


 

Publisert 8. nov. 2007 15:09 - Sist endret 28. feb. 2012 13:24