Vitenskapelige samlinger

De vitenskapelige samlingene er museets ryggrad, og de fleste er uerstattelige. Samlingene er utgangsmateriale for en meget stor del av den forskning som foregår ved museet. De blir benyttet av forskere utenfor museet, dels ved personlig besøk, dels ved lån av materiale. Mye av materialet kan ikke skaffes igjen, bl.a. fordi de steder det kommer fra er blitt ødelagt, bebygget etc. Derfor har museet et stort ansvar for å ivareta sitt materiale på best mulig måte.

Les også:
De naturvitenskapelige samlingene på 1800-tallet (Museum for universitets- og vitenskapshistorie)

Publisert 6. okt. 2009 15:44 - Sist endret 29. mai 2019 13:21