Geologiske samlinger

Skap med steinprøverNaturhistorisk museum har store samlinger fossiler. Bare 0,05% av disse er utstilte – resten er forskningsmateriale som ligger i museets magasiner.

NHM har omfattende geologiske samlinger av vitenskapelig materiale fra Norge og Svalbard, samt materiale fra forskjellige steder ellers i verden. Dette materialet er gruppert i flere interne samlinger organisert etter forskjellige systematiske kriterier. Det er utviklet databaser for registrering av de fleste samlingene.

I tillegg til rent geologisk materiale har museet store samlinger av arkivalier og fotografier. Noe av dette er digitalisert, bl.a. museets fotosamling. Dette arbeidet utføres i samarbeide med lignende prosjekter sentralt ved UiO.

Stabler med lagerkasserFossiler og bergarter er oppbevart i kasser og skap i museets magasiner.

Publisert 30. jan. 2009 17:11 - Sist endret 20. feb. 2021 09:31