English version of this page

NHMO DNA-bank

DNA-banken ved Naturhistorisk Museum i Oslo (NHMO) er Norges største ikke-humane DNA-bank, og flere delsamlinger er også av internasjonal verdi. DNA-banken er en forskningssamling og er hovedsakelig bygd opp av forskere ved museet, men også eksterne forskere og frivillige har bidradd med verdifullt materiale.

Innsamling av blodprøve fra en blåstrupe (Luscinia svecica).

Samlingen inneholder flere hundre tusen vevsprøver og DNA-ekstrakter. Disse er hovedsakelig fra karplanter og fugl, men antallet prøver av sopp, lav, evertebrater og andre taxa er økende. Prøvene oppbevares på en DNA-vennlig måte og kan anvendes i et vidt spekter av moderne molekylærbiologiske analyser.

Det er et mål for DNA-banken å dekke samtlige norske arter av karplanter og vertebrater, og så mange arter som mulig av andre grupper, med et hovedfokus på sjeldne, truede eller av andre grunner spesielt verdifulle arter.

Siden DNA-banken hovedsakelig henvender seg til et internasjonalt publikum er det meste av informasjon om denne presentert på engelsk. Ønsker du å finne ut mer om DNA-banken, søke i samlingene, låne materiale osv. henvises du derfor til våre engelskspråklige nettsider, eventuelt kan DNA-banken kontaktes for mer informasjon.Faglig hovedansvarlig: Professor Arild Johnsen
Faglig delansvarlig botanikk: Professor Christian Brochmann
Teknisk kurator: Dr. Lars Erik Johannessen

 

 

Emneord: Genetiske ressurser, DNA-bank, Vitenskapelig samling, Biobank
Publisert 23. jan. 2009 08:20 - Sist endret 28. sep. 2016 14:20