Søk i NHMs samlinger

Her kan du søke i de deler av NHMs samlinger som er digitalisert. For en del samlinger er det også bilde tilgjengelig, spesielt for karplantesamlingen, fugl og moser. (NB! Noen av samlingsportalene er for tiden nede, vi jobber med å utbedre feilen.)

De vitenskapelige samlingene ved NHM er grunnlaget for den forskningen vi utfører ved museet. Objektene i samlingene er grunnlaget for forskning som utføres av forskere i inn- og utland.

Botanikk Zoologi
 • Lav 
 • Moser
 • Sopp
 • Karplanter
 • Kransalger
 • Fugler
 • Insekter
 • Fisk
 • Pattedyr
Arkiv Paleontologi
 • Vertebrat-journaler
 • Radiolaria

 

Sverdfisk
Bildet viser deler av en sagfisk som ble samlet i Kongo i 1891. Foto: Ulla Schildt

 

Publisert 22. nov. 2016 14:51 - Sist endret 13. mars 2019 11:35