English version of this page

Søk i museets samlinger

Sverdfisk
Bildet viser deler av en sagfisk som ble samlet i Kongo i 1891. Foto: Ulla Schildt

Her kan du søke i de delene av museest samlinger som er digitalisert. For en del samlinger er det også bilder tilgjengelig. Dette gjelder spesielt for karplanter, fugl og moser.

Ny samlingsportal

I vårt nyutviklede samlingsportal kan du søke blant de digitale objektene av følgende organismegrupper: 

Moser, sopp, karplanter, kransalger, fugler, insekter, fisk og pattedyr

Søk i samlingene

For den paleontologiske samlingen vår av Radiolaria, er det utviklet en egen samlingsportal.

De vitenskapelige samlingene ved museet er grunnlaget for den forskningen vi utfører ved museet og benyttes av forskningsmiljøer i inn- og utland.

Publisert 22. nov. 2016 14:51 - Sist endret 15. mars 2021 16:41