Søk i NHMs samlinger

Her kan du søke i de deler av NHMs samlinger som er digitalisert. For en del samlinger er det også bilde tilgjengelig, spesielt for karplantesamlingen, fugl og moser.

De vitenskapelige samlingene ved NHM er grunnlaget for den forskningen vi utfører ved museet. Objektene i samlingene er grunnlaget for forskning som utføres av forskere i inn- og utland.

Botanikk Zoologi
Arkiv Paleontologi

 

Sverdfisk
Bildet viser deler av en sagfisk som ble samlet i Kongo i 1891. Foto: Ulla Schildt

 

Publisert 22. nov. 2016 14:51 - Sist endret 23. sep. 2017 20:04