Moseherbariet

Moseherbariet ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har nesten 260 000 objekter og er landets største mosesamling. Samlingen er delt i tre hovedsamlinger, hvor det norske herbariet er det klart største:

  • Norsk herbarium (ca. 185 000 objekter)
  • Generalherbariet som inneholder objekter fra hele verden (ca. 75 000 objekter)
  • Eksikkater (ca. 5 000 objekter)

Moseherbariet er systematisk inndelt i bladmoser, torvmoser og levermoser, der bladmosene utgjør ca. halvparten av objektene. Alle moseobjektene er avfotograferte igjennom museets massedigitaliseringsprosjekt i perioden 2017-18, da de ble sendt til digitaliseringssentralen i Nederland.

Omfang

Enkeltobjekter

Ca. 265 000

Geografisk

Samlingen har sin hovedtyngde fra Norge

Tidsperiode

Ca. 1815 til i dag

Søk i samlingen

Relevante lenker

Plante- og soppsystematikk (ISOP)

Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco)

Forskningsgruppen for Evolusjon, eDNA, genomikk og etnobotanikk (EDGE)

Bilder fra samlingene

Klikk på bildene for å bla

Norsk bryologidatabase

Viktige samlere

Matthias Numsen Blytt (1789-1862), Søren Christian Sommerfelt (1794-1838), Christian Kaurin (1831-1898), Frantz Caspar Kiær (1835-1893), Nils Gregers Ingvald Wulfsberg (1847-1888), Elling Ryan (1849-1905), Baard Bastian Larsen Kaalaas (1851-1918), Ingebrigt Severin Hagen (1852-1917), Nils Bryhn (1854-1916), Eugen Honoratius Jørgensen (1862-1938), Johannes Lid (1886-1971), Per Størmer (1907-1991) og Arne Pedersen (1948-2015).

Høydepunkter fra samlingen

  • Objekter fra Tristan da Cunha-ekspedisjonen (1937–38)
  • Per Størmers omfattende samlinger fra Norge
  • Herman G. Simmons innsamlinger fra 2. Fram ekspedisjon

Typeeksemplarer

Alle typene ved museet er fotografert i høyoppløsning og med flere bilder av hvert objekt. Museet har en samling på 197 typer, der de fleste er fra nord-områdene (Norge, Grønland, USA og Canada) og over 40 typer fra Tristan Da Cunha.

Tilknyttet personell

Faglig kurator: Professor Rune Halvorsen

Teknisk kurator: Siri Rui

Kontaktinfo

Moseherbariet
v/ Rune Halvorsen

Naturhistorisk Museum
Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo