Moseherbariet

Moseherbariet ved Botanisk museum, Universitetet i Oslo, består av et norsk herbarium (ca. 150 000 innsamlinger, derav ca. 100 000 bladmoser, ca. 15 000 torvmoser og ca. 35 000 levermoser), et utenlandsherbarium (ca. 75 000), et typeherbarium (ca. 100) og en samling eldre eksikkater (ca. 5 000).

Herbariet har viktige innsamlinger fra Norge, Arktis, Makaronesia og bl.a. Tristan da Cunha, og omfatter bl.a. innsamlingene til Matthias Numsen Blytt (1789-1862), Søren Christian Sommerfelt (1794-1838), Christian Kaurin (1831-1898), Frantz Caspar Kiær (1835-1893), Nils Gregers Ingvald Wulfsberg (1847-1888), Elling Ryan (1849-1905), Baard Bastian Larsen Kaalaas (1851-1918), Ingebrigt Severin Hagen (1852-1917, delvis), Nils Bryhn (1854-1916, delvis), Eugen Honoratius Jørgensen (1862-1938, delvis), Johannes Lid (1886-1971) og Per Størmer (1907-1991).

Dataregistrering av etikettene på innsamlinger fra Norge ble påbegynt i 1997, i første rekke rødlistearter. Per desember 2007 er 15 607 innsamlinger registrert. Som ledd i dette arbeidet vedlikeholdes et register over aksepterte navn på norske moser (1 066 arter i 260 slekter; derav 747 bladmoser, 47 torvmoser, 270 levermoser og 2 nålkapselmoser) samt over synonymer benyttet på innsamlinger i herbariet (i alt nærmere 9 000 navn). Norske mosenavn med drøyt 1 100 navn er nå også inkludert i registeret. Vi deltar i arbeidet med en oppdatert sjekkliste over norske moser (foreløpig siste utgave: Frisvoll, A.A., Elvebakk, A., Flatberg, K.I. & Økland, R.H. 1995. Sjekkliste over norske moser. - Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Temahefte 4: 1-104).

På moseherbariets internettsider http://www.nhm.uio.no/botanisk/mose/ fins søkbar database for alle dataregistrerte moser fra herbariene i Bergen (BG), Oslo (O), Trondheim (TRH) og Tromsø (TROM). Her fins det også et register over norske mosenavn, taksonlister m.m.

Samlingsansvarlig: Professor Rune Halvorsen
Teknikere: Siri Rui

Bilder av moser:

Publisert 3. feb. 2009 11:53 - Sist endret 17. jan. 2019 15:08