Karplanteherbariet

Bildet kan inneholde: fjær, fugl.

Karplanteherbariet ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har i overkant av 1,1 million objekter, og er landets største samling av karplanter. Samlingen er inndelt i tre herbarier hvor 172 «land» er representert:

  • Norden (Fastlands-Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island) ca. 740 000 objekter.
  • Arktisherbariet er egen delsamling hvor også Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen er inkludert. Herbariet er på ca. 35 000 objekter.
  • Generalherbariet omfatter resten av verden og består av ca. 350 000 objekter

Omtrent 1 million av objektene er dataregistrert og det meste av materialet er fotografert. Det norske materialet, som ut gjør hoveddelen av samlingen, er innsamlet i løpet av de siste to hundre år, og har god geografisk dekning.

Geografiske områder som er godt representert i generalherbariet er Europa, Kanariøyene, Madeira og Cap Verde, og tropisk Afrika. I nyere tid har det vært samlet inn materiale fra Øst-Afrika i forbindelse med pågående forskningsprosjekter.

Det arktiske herbariet er i internasjonal sammenheng stort, med rikholdig materiale fra Grønland, Novaja Zemlja, Frans Josef Land, Canada, Alaska og Øst-Sibir. Her finnes materiale samlet inn på de kjente norske polarekspedisjonene med Fram, Gjøa og Maud. 
 

Omfang

Enkeltobjekter Ca. 1 100 000
Geografisk Global, minst 172 «land» representert 
Tidsperiode Ca. 1735–

Søk i samlingen


Relevante lenker

Forskergruppen Plante- og soppsystematikk (ISOP)

Forskergruppen Forskningsgruppen for planteevolusjon og DNA-metabarcoding (PET)

Bilder fra samlingene

Klikk på bildene for å bla

liste

Viktige samlere

Christen Smith (Kongo), M.N. Blytt (Norge), S.C. Sommerfelt (Norge), A. Blytt (Norge), Ove Dahl (Norge), Jens Holmboe, Hanna Resvoll-Holmsen (Svalbard), Erling Christophersen (Tristan da Cunha), Per Wendelbo (Pakistan), Johannes Lid (Norge og Kanariøyene), Rolf Nordhagen, Rolf Berg, Jon Kaasa, Finn Wischmann (Norge), Liv Borgen (Kanariøyene), Reidar Elven (Norge og Arktis).

Høydepunkter fra samlingen

  • Jens Holmboes innsamlinger på Kypros fra 1905
  • En omfattende samling fra Makaronesia
  • Monocoter fra tropisk Afrika
  • Herbarium Vivum, NHM eldste samlingen

Typeeksemplarer

Vi har også en typesamling fra hele verden med ca. 1 730 objekter. Foruten typer fra Norge har vi spesielt mange fra Kina, Sverige, Iran, Bolivia, Tanzania, Russland, Brasil, USA og Ecuador.

Totalt har vi typer fra 74 land, hvorav flest fra Kina med 418 eksemplarer. Materialet fra Kina ble opprinnelig sendt til Berlin, og «dubletter» ble sendt til Oslo. Typene i Berlin gikk imidlertid tapt i en brann under 2. verdenskrig. Materialet er samlet av Charles Bock og A. von Rosthorn i 1891. Alle typene er skannet i høy oppløsning og tilgjengelig på nettet.

Tilknyttet personell

Faglig kurator: Charlotte S. Bjorå
Teknisk kurator: Jan Erik Eriksen

Kontaktinfo

Karplanteherbariet
v/Charlotte S. Bjorå
Naturhistorisk Museum
Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo