Karplanteherbariet

Karplanteherbariet ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo har i overkant av 1 million objekter, og er landets største samling av karplanter.

Samlingen i Oslo (O) er geografisk inndelt i to delsamlinger:

  • Nordisk (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island) ca 700 000 objekter
  • Generalherbariet (fra hele verden)  ca 320 000 objekter, inkludert
    • Arktisherbariet ( Arktis i vid forstand) ca 35 000 objekter
    • Makaronesiaherbariet (fra Madeira, Kanariøyene, Kapp Verde) ca 35 000 objekter

I tillegg har vi en typesamling fra hele verden på rundt 1300 objekter. Foruten fra Norge har vi spesielt mange typer fra Bolivia, Brasil, Ekvador, Kina og Tanzania.

Hovedmengden av materialet i samlingen er fra Norge inkludert Svalbard. Det norske materialet er innsamlet i løpet av de siste to hundre år og har god geografisk dekning, men i den senere tid med en viss konsentrasjon til Østlandsområdet. Det arktiske herbariet er i internasjonal sammenheng et stort arktisk herbarium, med rikholdig materiale fra Grønland, Novaja Zemlja, Frans Josef Land, Canada, Alaska og Øst-Sibir. Her finnes materiale samlet inn på de kjente norske polarekspedisjonene med  Fram, Gjøa og Maud. Geografiske områder som er godt representert i generalherbariet er Europa, Makaronesia, og tropisk Afrika.

Personell:

Samlingsansvarlig: Charlotte S. Bjorå

Teknikere: Jan Erik Eriksen og Solveig Vatne Gustavsen

Publisert 8. nov. 2007 15:19 - Sist endret 20. feb. 2013 08:40