Index Seminum - Det internasjonale frøbyttet

Botaniske hager verden over driver frøbytte med hverandre. Dette er det viktigste grunnlaget for det store plantemangfoldet som finnes i de botaniske hagene. Frøbytte er gratis hagene i mellom, og frøene eller materialet fra frøene kan ikke utnyttes kommersielt. Plantene er også beskyttet mot kommersiell utnytting gjennom konvensjonen om biologisk mangfold. Vi kan derfor ikke selge frø eller plantemateriale fra Botanisk hage.

For andre botaniske hager:
Index Seminum

De norske botaniske hagene har i tillegg et nasjonalt nettverk under ABM-Utvikling:

www.botaniskehager.org

Publisert 7. sep. 2010 14:15 - Sist endret 28. feb. 2012 12:18