Index Seminum - Det internasjonale frøbyttet

Botaniske hager verden over driver frøbytte med hverandre. Dette er det viktigste grunnlaget for det store plantemangfoldet som finnes i de botaniske hagene. Frøbytte er gratis hagene i mellom, og frøene eller materialet fra frøene kan ikke utnyttes kommersielt. Plantene er også beskyttet mot kommersiell utnytting gjennom konvensjonen om biologisk mangfold. Vi kan derfor ikke selge eller gi bort frø eller plantemateriale fra Botanisk hage. Det er en av grunnene til at det ikke er lov å høste frø i Botanisk hage.

Botanisk hage i Oslo samler inn frø i naturen hvert år. Disse frøene renses på vårt frøkontor og lagres i et tørt og kjølig rom frem til de sendes til andre hager. Frøkontoret ligger i østfløyen av Palmehuset. Dersom vi fortsatt har frø igjen fra en innsamling etter 3 år, så tar vi den ut av lageret og regner frøene som døde. De blir da overført til Botanisk museum sin døde frøsamling.

 

Publisert 7. sep. 2010 14:15 - Sist endret 23. des. 2020 10:18