Botanisk hage

Mange av de hundretusener som besøker Botanisk hage hvert år, tenker nok ikke over at det ikke bare er bygningene i hagen som inneholder vitenskapelige samlinger, men at hagen selv er en slik samling. Til sammen 5 500 plantearter dyrkes i veksthus og på friland.

Gjennom frøbytteordningen Index seminum utveksler Botanisk hage frø med andre botaniske hager over hele verden.

Mer om Botanisk hage
Botanisk hages database

Ex situ bevaring av utrydningstruete planter

Nasjonalt nettverk for botaniske hager

Norske botaniske hager og arboret samarbeider på flere nivå og jobber for å styrke arbeidet med å ta vare på det biologiske mangfoldet.

Fire av de botaniske hagene og arboretene er knyttet til universiteter. Det gjelder universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. I tillegg har vi Stavanger botaniske hage og Rogaland Arboret på Sørvestlandet og Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand.

Nasjonalt nettverk for botaniske hager

Publisert 26. feb. 2009 17:19 - Sist endret 10. juni 2015 16:05