Algeherbariet

Algeherbariet ved Botanisk museum, Universitetet i Oslo består av ca 10 000 innsamlinger (fra ferskvann og marine områder), primært fra Norge, Arktis og Antarktis.

Ca 1200 er Characeer, norske og svenske (inkl. A. Langangens samling). Vi har også flere preparatsamlinger (E. Baardseth, J. Kiær, N. Wille).

Typesamlingen/Type collection

Viktige delsamlinger

 • E. Baardseth (marine alger fra Tristan da Cunha) (The marine algae of Tristan da Cunha, Oslo 1941)
 • N. Wille (diverse innsamlinger; typemateriale av grønnalger og cyanophyceer).
 • M.H. Foslie (duplikater av kalkalger, TRH)
 • H.G. Simmons (bl.a.Ellesmere Island)
 • S. M. Leghari (Characeer fra Sindprovinsen i Pakistan)
 • Grete Rytter Hasle (Diatomésamling) (Engelsk)

Viktige exsiccatverk

 • S. C. Sommerfelt Plant. Crypt. Norv.
 • J. E. Areschoug Algae Scand. exs.
 • J. E. Tilden American Algae
 • F. Collins, J. Holden & W.A. Setchell Phycotheca Boreali- Americana
 • F. Hauck & P. Richter Phycotheka Universalis
 • W. Migula Krypt. Ger. Austr. et Helv. exs.
 • V. Wittrock & O. Nordstedt Algae aqua dulcis exs.
 • W. Tyson South African Marine Algae
 • Rabenhorst Algen Europa's
 • Krypt. Exs. ed. a Museo Palatino Vindobonensi
 • T. F. Allen Characeæ Americanæ Exs.

Samlingsansvarlig: Wenche Eikrem

Avdeling for marin biologi og limnologi , Blindern, UiO, har supplerende algesamlinger, særlig av nyere dato.

 • Innsamlinger fra Oslofjorden (Sundene, Klavestad, Rueness, Fredriksen & Rueness 1989). Dessuten innsamlinger fra andre deler av kysten (hovedfagsundersøkelser etc.)
Publisert 20. feb. 2009 11:33 - Sist endret 28. juni 2021 14:45