Deltakere i Taxonomy and putative hybridogenous speciation in Carex sect. Vesicariae and Phacocystis

Navn Telefon E-post Emneord
Tiril Myhre Pedersen
Reidar Elven Professor emeritus +47-22851632 +47-98658996 (mob) reidar.elven@nhm.uio.no Arktisk-boreal vegetasjon, Plantegeografi, Floristikk, Karplanter
Anne Krag Brysting Professor +47-22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Polyploidi, Hybridisering, Plantesystematikk, Fylogeografi, Evolusjon
Magnus Popp
Charlotte Sletten Bjorå Førsteamanuensis +47-22851718 csletten@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Karplanter