Ringmerker du fugl? Da trenger vi din hjelp!

Forsker Trude Magnussen ved Naturhistorisk trenger hjelp for å kartlegge fjærlusfaunaen i Norge.

Fjærlus på en fuglefjær

Denne lusa tilhører familien Philopteridae og ble funnet på fjærene til ei kråke Corvus cornix. Foto: Trude Magnussen

Forsker Trude Magnussen trenger hjelp til å finne fjærlus. Foto: Karsten Sund/NHM

Visste du at fuglene har en hel masse ulike parasitter i fjærdrakten sin? Mange av disse er fjærlus.

De ulike fjærlusartene er ofte spesialiserte på spesifikke fuglearter, men vi har liten oversikt over hvilke, og hvor mange, arter som finnes. I juni starter et nytt prosjekt ved NHM som skal kartlegge fjærlusarter i Norge.

Vi trenger din hjelp! Driver du med ringmerking, da har du muligheten til å hjelpe oss med å samle inn lus til prosjektet.

Kontaktinformasjon

Trude Magnussen
TLF: +47 41540366
trude.magnussen@nhm.uio.no

Emneord: Entomologi, Fjærlus, Fugl, Parasittologi
Publisert 12. mai 2020 10:23 - Sist endret 12. mai 2020 10:33