Grønlands polarulv er unik

På Grønland finnes det som sannsynligvis er verdens mest sjeldne og minst kjente ulv – polarulven. I over hundre år har det vært omdiskutert om polarulven bør regnes som en egen gruppe eller som en del av den øvrige bestanden av ulv i Arktis. En ny studie slår nå fast at polarulven utgjør en distinkt populasjon som kun finnes på Ellesmereøya (Canada) og Grønland. 

Polarulven ”Daneborg” ble skutt i nødverge av Siriuspatruljen i 2013, da den angrep et hundespann. I den nye studien har forskerne ekstrahert DNA fra vev av Daneborg, som i dag oppbevares hos Grønlands Naturinstitut. Foto: Morten Petersen.

–    Polarulven finnes, slår Mikkel Sinding fast. Han forsvarte i fjor sin doktorgrad ved Naturhistorisk museum (UiO) og er nå forsker ved Statens Naturhistoriske Museum i København og Grønlands Naturinstitut. 

Som en del av sin doktorgrad sekvenserte Sinding hele genomer av ulver fra både Nord-Amerika og Grønland. Resultatene fra analysene viser tydelig at det finnes flere genetiske grupper av ulver i arktiske områder av Nord-Amerika og Grønland, deriblant en egen populasjon polarulv som kun finnes på Ellesmereøya og Grønland. 

Hodet av polarulven ”Krummelangsø” fra Grønlandssamlingen hos Statens Naturhistoriske Museum. Polarulven blev i sin tid fundet af Johan Brus Mikkelsen fra Siriuspatruljen ved Krummelangsø i Grønland.
​Denne ulvens genom inngår også i studien.. Foto: Johan Brus Mikkelsen.

–    Vi har kartlagt hele genomet til polarulven og sammenlignet det med de andre ulvegenomene som stammer fra hele Nord-Amerika, inkludert Arktis. Og her ser vi merkbare genetiske forskjeller, så det er ingen tvil om at polarulven finnes og er en helt egen gruppe, sier Sinding.

 

–    Det er snakk om en relativt liten bestand av polarulv, og de lever i et isolert område som omfatter Ellesmereøya og Grønland. 

Studien er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLOS Genetics. 

Teksten er basert på en pressemelding produsert av Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet. 

Emneord: polarulv, ulv, Samling
Publisert 14. nov. 2018 10:35 - Sist endret 16. nov. 2018 13:13