English version of this page

PRESSEMELDING:

ILLEGAL ORKIDÉ-HANDEL AVSLØRT AV GENETISK DETEKTIVARBEID

DNA-spor i den populære pulver-drikken salep har avslørt utbredt, illegal handel med viltvoksende orkidéer. Ved å analysere genetiske signaturer i butikkprodukter som inneholder planter, kan forskere nå nøyaktig bestemme hvilke arter som er brukt. Den nye metoden kan bli et viktig verktøy i bevaringsarbeidet for ville plantearter.

Bildemateriale

Bilder relatert til studien til fritt bruk ved kreditering. 

Embargo

FOR UMIDDELBAR PUBLISERING


Kontakt

Hugo de Boer

h.d.boer@nhm.uio.no

+47 22 85 18 75

+47 98 12 60 30