NHMs feltstasjon i Øvre Heimdalen

Utsikt mot feltstasjonenØvre Heimdalen. Foto: Reidar Borgstrøm

Øvre Heimdalen ligger ved Valdresflya i den østlige delen av Jotunheimen på grensen mellom kommunene Øystre Slidre og Vågå. Dalbunnen som er orientert øst-vest ligger i 1100 meters høyde. Fjellene omkring når opp i over 1800 m o.h. Bjørkeskog vokser i den sørvendte dalsiden, men resten av område ligger over tregrensen.

Her ligger NHMs feltstasjon. I over 50 år har forskere og studenter fra mange forskningsinstitusjoner samlet inn og studert data herfra. Studiene strekker seg over et tidsrom som gjør at data fra Øvre Heimdalen er uvurderlige for forskning og forvaltning, ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

Henvendelser om feltstasjonen kan rettes til bestyrer Arild Johnsen.

Publisert 8. apr. 2010 14:38 - Sist endret 17. jan. 2018 08:22