English version of this page

Pågående arktiske forskningsprosjekter

Her kan du lese mer om våre pågående forskningsprosjekter som er relatert til Arktis, inndelt etter fagfelt.  

Botanikk 

Zoologi

Paleontologi

Mineralogi

Gruppen for Mineraler og bergarter ved museet har flere forskningsprosjekter knyttet til arktiske områder. Disse prosjektene spenner over et ulike fagområder (mineralressurser, mineralogi, vulkanologi, geokjemi og manteldynamikk) og over et stort geografisk område som omfatter både Svalbard, Jan Mayen og Island. Undersøkelsene omfatter også kjemiske data fra midthavsrygg-basaltene fra Reykjanesryggen i sørvest, via Kolbeisey-, Mohns- og Knipovichryggene til Gakkelryggen i selve Polhavet.

Publisert 31. jan. 2019 09:48 - Sist endret 4. feb. 2019 15:20