Om forskningen ved NHM

Naturmangfold er hovedtema for all forskning ved NHM. Naturmangfoldet favner biologisk og geologisk forskning som beskriver mangfoldet (variasjonen) i naturen og søker å forklare prosessene som leder fram til dette mangfoldet. Det biologiske mangfoldet (arts- og gen-mangfoldet) og dets fordeling i naturen studeres innen biosystematikk-faget (taksonomi), mangfoldet av arter og naturtyper (på ulike romlige skalaer) og det ikke-levende miljøet innen deler av økologifaget, og mangfoldet av mineraler og bergarter innen geologifaget.

Nye vitenskapelige artikler fra NHM

Publisert 23. mai 2011 13:06 - Sist endret 6. des. 2018 13:54