English version of this page

Infrastruktur for forskning

Fasiliteter og tjenester for forskning ved museet, inkludert databaser, laboratorier og en DNA-bank.

DNA-labben

Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger for genomikk på ikke-modellorganismer, både for interne og eksterne forskningsprosjekter.

DNA-banken

Den største norske banken for DNA som ikke er fra mennesker. DNA-banken er åpen for lån for forskere. 

Geo-labben

Spesialiserer seg på avbildning, kjemisk og strukturell karakterisering av geologisk materiale. 

Digitale samlingsdatabaser og programmer

GBIF Norge

Naturhistorisk museum er vertskap for den nasjonale noden av Global Biodiversity Information Facility (GBIF). GBIF har som mål å gjøre data om jordas biologiske mangfold tilgjengelig på nett.

Past 4 – analysis software

Bildet kan inneholde: kammeret nautilus, sjøsnegle, cephalopod, nautilus, bløtdyr.

Past is free software for scientific data analysis, with functions for data manipulation, plotting, univariate and multivariate statistics, ecological analysis, time series and spatial analysis, morphometrics and stratigraphy.

Fuglesamlingen

Omfatter omtrent 100 000 objekter som er kuratert for vitenskapelig bruk. Omfatter skinn, skjeletter og bein, egg- og spermceller, i tillegg til vevs- og blodprøver eller DNA for molekylære analyser. 

Mosedatabasen

Museets moseherbarium omfatter 150 000 samlingsobjekter fra Norge, et generelt herbarium (75 000), et typeherbarium (ca. 100) og en samling av eldre exsiccatae. 

Hageutforskeren

Alle plantene i Botanisk hage er registrert digitalt i Hageutforskeren. Søk etter din favorittplante, lær mer om den og finn ut hvor den vokser i hagen.

Lavdatabasen

Søk i den norske lavdatabasen for samlingsobjekter og observarjoner. Omfatter mer enn 300 000 registreringer fra 17 primære databaser. Søkeresultater presenteres som kart, lister eller tabeller. 

Soppdatabasen

Soppdatabasen omfatter et nordisk herbarium (230 000), et utenlandsk herbarium (45 000), et typeherbarium (ca. 720) og en samling av exsiccatae (30,000). 

Tidligere samlingsdatabaser