Universitetsstudier innen geologi og paleontologi

Naturhistorisk museum samarbeider med Institutt for geofag på Blindern om undervisningen i geologi ved Universitetet i Oslo.

Kort beskrivelse av masteroppgaver (MSc) innen paleontologi

I UiOs oversikt over studieprogrammer finner du informasjon om geologistudiet under bachelor-programmet Geofag og naturressurser og masterprogrammet Geosciences.

Geologer ved Naturhistorisk museum veileder hovedfagsstudenter og doktorgradsstudenter i geologi, paleontologi, geokjemi og ressursgeologi.

Forskere fra NHM underviser i kursene

Kurs som gis utenfor UiO, men som godkjennes av UiO i master- og PhD-opplegg

  • Videregående malm-mineralogi og malm-mikroskopi
  • Miljøgeologi for malm- og mineralforekomster

Les mer om disse kursene

Staben bidrar også til enkelte biologikurs

Prøv også kurskatalogen for geofag og biofag dersom pekerne til de enkelte kursene ikke fungerer.

Litt informasjon for skoleelever som vurderer en utdannelse innen paleontologi.

Vurderer du heller en mer teknisk utdannelse?

Ved konservatorskolen i København kan du få en utdannelse som gir deg anledning til å preparere og konservere naturhistorisk (geologisk, biologisk) materiale for både forskning og utstillinger. Jobbmuligheter innen forskning, museer, institutter, forvaltning m.m. Les mer om dette hos danske UddannelsesGuiden.

Se også konservatorsprogrammet ved Göteborgs Universitet.

Publisert 30. jan. 2009 17:29 - Sist endret 23. juni 2017 10:51