English version of this page

Norsk senter for mineralogi (NORMIN)

NORMIN er det nasjonale senteret for mineralogi. Vi forsker på systematisk, genetisk og anvendt mineralogi basert på Naturhistorisk museums samlinger for å øke kunnskapen om naturmangfold i Norge og om bruk av mineraler til produksjon av bruksgjenstander i vårt daglige liv.

Henter forslag fra Google
amazonitt grønn turkis bergart
Amazonitt ved Tennvatnet i Nordland. PhD-student Nanna Rosing-Schow i forgrunnen. Foto: Axel Müller

Vi studerer mineralenes geologiske miljø, indre struktur og kjemiske sammensetning, og samordner informasjon om norske og utenlanske mineral-, bergarts-, og malmforekomster.

Etter opprettelsen i 1915 ble Mineralogisk-Geologisk Museum raskt et mineralogisk og geokjemisk kraftsenter, basert på arbeidet til dyktige forløpere (f.eks. W.C. Brøgger). En av de tidlige bestyrerne, Victor Moritz Goldschmidt (1888-1947), regnes som den "moderne geokjemiens far". Faggruppen har inntil nylig fortsatt som et nasjonalt senter for mineralogi og geokjemi. Museet har en av Europas største og mest verdifulle samlinger av mineraler og meteoritter, i tillegg til betydelige samlinger av norske malmer og bergarter.

Vi studerer mineralenes geologiske miljø, indre struktur og kjemiske sammensetning, og samordner informasjon om norske og utenlanske mineral-, bergarts-, og malmforekomster. Samlingsorientert forskning rettet mot dannelsen av ulike mineral-parageneser, magmatiske og metamorfe bergarter og økonomisk interessante malmforekomster er en viktig del av vårt arbeid.

Publisert 23. mai 2011 13:11 - Sist endret 11. mars 2021 13:43