Nasjonalt senter for biosystematikk

Nasjonalt senter for biosystematikk (NCB) er et tverrfaglig forskningssenter som driver grunnforskning og utdanning innenfor taksonomi og systematikk av planter, sopp og dyr.

Nasjonalt senter for biosystematikk (NCB) er et tverrfaglig forskningssenter ved NHM. Bygget på en felles teoretisk og metodologisk plattform og ved hjelp av moderne laboratorieteknologi, driver senteret grunnforskning og utdanning innenfor taksonomi og systematikk av planter, sopp og dyr.

Gjennom forskning på utvalgte organismer angriper senteret også generelle problemstillinger innen biologien. Spesielt viktig er kombinasjonen av ekspertise i molekylær systematikk med ekspertise i felt- og samlingsbasert taksonomi. 

NCB ønsker å gi oss et bedre grunnlag for å finne svar på spørsmål som: Hvordan oppstår arter? Hvordan kan biomangfoldet bli påvirket av klimaendringene?

NCBs hovedsider er på engelsk

"Without taxonomy to give shape to the bricks, and systematics to tell us how to put them together, the house of biological science is a meaningless jumble."
Robert May, 1990.
SW Greenland

 

Publisert 23. mai 2011 13:12 - Sist endret 25. sep. 2015 11:37

Prosjekter