English version of this page

Mineraler og bergarter

Vi studerer mineralenes geologiske miljø, indre struktur og kjemiske sammensetning, og samordner informasjon om norske og utenlanske mineral-, bergarts-, og malmforekomster.

Etter opprettelsen i 1915 ble Mineralogisk-Geologisk Museum raskt et mineralogisk og geokjemisk kraftsenter, basert på arbeidet til dyktige forløpere (f.eks. W.C. Brøgger). En av de tidlige bestyrerne, Victor Moritz Goldschmidt (1888-1947), regnes som den "moderne geokjemiens far". Faggruppen har inntil nylig fortsatt som et nasjonalt senter for mineralogi og geokjemi. Museet har en av Europas største og mest verdifulle samlinger av mineraler og meteoritter, i tillegg til betydelige samlinger av norske malmer og bergarter.

Vi studerer mineralenes geologiske miljø, indre struktur og kjemiske sammensetning, og samordner informasjon om norske og utenlanske mineral-, bergarts-, og malmforekomster. Samlingsorientert forskning rettet mot dannelsen av ulike mineral-parageneser, magmatiske og metamorfe bergarter og økonomisk interessante malmforekomster er en viktig del av vårt arbeid.

 

Våre pågående forskningsprosjekter omfatter:

  • Systematisk mineralogi, mineral-parageneser og undersøkelser av norske mineralforekomster (Friis, Müller, Selbekk)
  • Beskrivelser av nye mineraler (Friis)
  • Elementmobilitet  (Friis, Müller, Selbekk)
  • Beskrivelse og klassifisering av metoritter (Selbekk)
  • Dannelse av hydrøse smelter (Selbekk)

Publisert 23. mai 2011 13:11 - Sist endret 19. okt. 2018 09:48