Deltakere i Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Navn Telefon E-post Emneord
Svein Jakob Saltveit +47 22851724 +47 92834402 (mob) s.j.saltveit@nhm.uio.no Svein Jakob Saltveit
Åge Brabrand Forsker +47 22851729 +47 92834401 (mob) age.brabrand@nhm.uio.no
Trond Bremnes Forsker +47 22851760 trond.bremnes@nhm.uio.no
Henning Pavels Overingeniør +47 22851765 +47 47807030 (mob) henning.pavels@nhm.uio.no
John Edward Brittain +47 22851727 +47 92834403 (mob) j.e.brittain@nhm.uio.no Ferskvannsinsekter, Arktiske- og høyfjellsvassdrag, Vassdragsreguleringer og tiltak, Radionuklider i naturen
Jan Heggenes