Vitenskapelig råd for Natur i Norge

Vitenskapelig råd for NiN har blitt (gjen)opprettet og hadde første møte 17. Oktober. Rådet skal sikre høy vitenskapelig kvalitet i arbeidet med NiN, og opprettelsen markerer en ny fase med intensivt arbeid med NiN.

Natur i Norge (NiN) er Artsdatabankens system for å beskrive norsk naturvariasjon, utviklet av GEco/NHM. Systemet skal revideres for å inkludere ny kunnskap og erfaring, og det stilles høye krav til faglig forankring i dette arbeidet.

Professor Rune Halvorsen skal lede det Vitenskapelige rådet i arbeidet med NiN framover. Rådsmedlemmene er oppnevnt for fire år, og skal representere norsk fagkompetanse innen økologi og naturvariasjon.

Les mer om rådet her eller ved å følge lenkene i høyremargen.

 

Emneord: NiN, Økologi, Naturtyper
Publisert 6. nov. 2018 09:54 - Sist endret 6. nov. 2018 15:23