GEco på GEOHAB 2013

Scroll down for English.

Thijs Christian van Son under GEOHAB 2013.

Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco) var representert med to foredrag og en postere på GEOHAB 2013, konferansen for marine geologisk og biologisk habitatkartlegging, som i år var i Roma, Italia. Konferansen samler forskere fra hele verden innen temaene geologi, biologi, akustikk, statistikk, romlig analyse og miljøforvaltning. GEco presenterte den marine romlige prediktive modelleringen, bildet viser stipendiat Thijs Christiaan van Son.

In English

The Geo-Ecology research group (GEco) presented two talks and a poster at the GEOHAB 2013, the conference for marine geological and biological habitat mapping, this year in Rome, Italy. The conference brings together geologists, biologists, acousticians, statisticians, spatial analysts and environmental managers from around the world. GEco presented their marine spatial predictive modelling and the picture shows the PhD student Thijs Christiaan van Son.

Av Trine Bekkby, forsker NHM
Publisert 14. mai 2013 08:47 - Sist endret 6. jan. 2015 13:47