Prosjektleder for NiN lærebok

For å styrke undervisningen av naturvariasjon, og for å gjøre NiN-systemet lettere tilgjengelig for brukere, settes det nå i gang et prosjekt for å utvikle en lærebok. Det lyses ut en midlertidig deltidsstilling som leder for bokprosjektet fram til planlagt publisering av boka i 2023. Bokprosjektet organiseres og gjennomføres i samarbeid med NHM/GEco og Artsdatabanken. Den som ansettes vil ha hovedansvar for utvikling av innholdet i boka, som redaktør eller førsteforfatter, med bidrag fra NiN-prosjektdeltakere ved NHM og andre undervisnings- og forskningsinstitusjoner i Norge.

For ytterligere detaljer, se utlysning på jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 23. juli 2021.

Publisert 8. juli 2021 10:16