English version of this page

Nyheter - Side 4

Publisert 21. jan. 2019 14:32

GEco is involved in two newly funded projects that relate to feedbacks in the climate system: an eXtension of LATICE, and EMERALD; "Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet".  

Publisert 6. nov. 2018 09:54

Vitenskapelig råd for NiN har blitt (gjen)opprettet og hadde første møte 17. Oktober. Rådet skal sikre høy vitenskapelig kvalitet i arbeidet med NiN, og opprettelsen markerer en ny fase med intensivt arbeid med NiN.