QGIS-kurs over 3 dager

Man står fritt til å delta på del 1, 2 og/eller 3 avhengig av hvor godt man allerede kjenner GIS og QGIS. Åpent for alle, men begrenset plass. Påmeldingsfrist mandag 14. januar kl. 15.

Formål

Bli bedre kjent med begrepet GIS, se nytten av GIS og lære grunnleggende bruk av QGIS. Det finnes flere GIS-programmer, f.eks. ESRI ArcGIS desktop og QGIS. Sistnevnte er åpenkildekodeprogram (og fritt tilgjengelig) og programmet som vil bli brukt.

 

Opplegg og innhold

Kort presentasjon, deretter demo og øvelser ("gjør og lær", men "lytt og lær" kan fungere også), så en fordel om dere har med egen PC (kan sitte sammen to og to). QGIS ver. 3.4.3 kan lastes ned fra www.qgis.org. Velg utgave som passer med ditt operativsystem.

Kurset vil bl.a. omhandle bruk av ulike datasett, tilgang til datasett, filformater, koordinatsystemer, tegnsett (med tanke på æ, ø, å, samiske tegn), data med og uten geometri og typiske ulike GIS-operasjoner (f.eks. utvalg, romlig spørring (spatial query), punkt- og rutenett, tabellsammenslåing).

 

Kursplan

  1. QGIS 1 - introduksjon: Gjøre folk litt kjent med QGIS, ulike datasett, koordinatsystemer m.m., symboler, stilfiler, filtrering
  2. QGIS 2 - analyse: sammenkobling (table join, spatial join), klipp (clip), sammenslåing (merge), del opp (split), intersection o.l.
  3. QGIS 3 - lage kartillustrasjoner (ev. kart), kartografi (bruk av symboler, farger, påskrift, plassering av disse)

Kursdager er hhv. onsdag 16. januar, torsdag 24. januar og torsdag 31. januar kl. 09.30-14.00 (15.00) inkl. 45 min lunsjpause rundt 12. "Undervisningen" avsluttes 14. Den siste timen disponerer man fritt til eget arbeid og spørsmål.
Det kan bli aktuelt med flere kurs ut fra ev. ønsker og behov (digitalisering, lage egne skjema, georeferering, 3D, virtual layers, SQL, ...).

Improvisasjon og endringer i innhold kan forekomme avhengig av tidsbruk, spørsmål og digresjoner underveis.

Påmelding til a.b.nilsen@nhm.uio.no innen mandag 14. januar kl. 15. Avslør hvilke(t) delkurs du vil delta på.

 

Emneord: QGIS
Publisert 2. jan. 2019 11:31 - Sist endret 9. jan. 2019 14:35