Fly/fugl-kontoret

Fly/fugl-prosjektet ved NHM er et målrettet prosjekt med en klar samfunnsoppgave: redusere risikoen for kollisjoner mellom fly og fugl.

Fly/fugl-kontoret er rådgivende instans for Luftforsvaret og Avinor med blant annet følgende arbeidsoppgaver:

  • Identifisere fugler som har vært involvert i kollisjoner.
  • Lage kollisjonsstatistikker over flytype, fugle art, kollisjonshøyde, kollisjonsmåned mm.
  • Forske på effekten av nye skremmemetoder på flyplasser.
  • Foreslå konkrete tiltak for å redusere faren for kollisjoner mellom fly og fugl ved landets flyplasser og over norsk territorium.
  • Informere flygere og flypersonell om fuglearter i risikogruppen, om deres trekkruter og om hvor det finnes store fugleansamlinger i Norge.
  • Gi Luftforsvaret og Avinor sakkyndig bistand i de tilfeller hvor miljøverninteresser og flysikkerhetsmessige hensyn er motstridende

Fugler - et problem for flytrafikken?

Publisert 11. mai 2011 15:21 - Sist endret 28. mai 2018 15:47