Tangled Bank Seminar: The day of the Ichthyosaur

The day before the disputation of Lene Liebe Delsett October 5 a seminar will be organized with the opponents. The talks will be in a popularized format and understandable for all, including geologists and biologists. This also marks the very first Tangled Bank Seminar at the Natural History Museum.

Illustration: Esther van Hulsen

Program

13.00 - 13.30: Ichthyosaurs - their crucial role for the early ideas of extinction.
Jørn H. Hurum (Prof. Natural History Museum, University of Oslo)


13.30 - 14.15: Ichthyosaur ecological diversity through time.
Judy A. Massare (Prof. Emerita of Geology, Ph.D. Department of the Earth Sciences, State University of New York College at Brockport USA)


14.15 - 15.00: Ichthyosaurs from South American and their significance.
Marta S. Fernández (Prof. Dr. División Paleontología Vertebrados Fac. Cs. Naturales y Museo de La Plata, Argentina)


More info in Norwegian:

13.00 - 13.30 Jørn H. Hurum (Prof. Natural History Museum, University of Oslo):
Ichthyosaurs - their crucial role for the early ideas of extinction.
Visste du at fiskeøglene var den første store gruppen av utdødde virveldyr uten noen nålevende representanter som det ble funnet hele skjeletter av? Dette satt i gang store debatter på begynnelsen av 1800-tallet. Teologiens forståelse der alt var skapt en gang hadde lite rom for hele dyregrupper som tydelig har eksistert, men som ikke vi ser snurten av i dag. Fiskeøglene ble fort den viktorianske populærvitenskapens kjæledegger, med ikonisk berømmelse som minner om den dinosaurene har i dag.  

13.30-14.15 Judy A. Massare (Prof. Emerita of Geology, Ph.D. Department of the Earth Sciences, State University of New York College at Brockport USA):
Ichthyosaur ecological diversity through time.
Judy Massare er en verdensledende forsker på fiskeøgler. Hun har siden 1987 publisert mange av de mest siterte arbeidene om gruppen og arbeider også med andre sekundært marine reptiler fra mesozoikum. Hennes arbeid omfatter både Nord Amerikanske og Europeiske grupper og deres evolusjon, svømmemåter og hva de spiste.

14.15-15.00 Marta S. Fernández (Prof. Dr. División Paleontología Vertebrados Fac. Cs. Naturales y Museo de La Plata, Argentina):
Ichthyosaurs from South American and their significance.
Marta S. Fernández er leder av utgravninger i Chile på en forekomst som er veldig lik den Naturhistorisk Museum har ravd ut på Svalbard (2004-2012), både i oppbevaring av marine reptiler, alder og mengde materiale. Våre to forskningsgrupper har fulgt hverandre med spenning i mange år da dette er den beste sørlige forekomsten, mens Naturhistorisk museum har den beste nordlige forekomsten av marine reptiler på overgangen mellom jura og kritt periodene.

Emneord: Ichtyosaur
Publisert 1. okt. 2018 10:02 - Sist endret 15. nov. 2018 18:26