Avsluttende mastereksamen Thorstein Endre Åserud Paulsen

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

 Oppgavens tittel:

The endangered Dracocephalum ruyschiana: a study of factors affecting reproduction and recruitment in Norwegian populations”

 

 

Veiledere:                           

Professor Brita Stedje

Førsteamanuensis Nina Sletvold

  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå
Ekstern sensor: Professor Knyt Rydgren, HVL

 

 

 

Publisert 4. apr. 2019 15:23 - Sist endret 24. apr. 2019 13:37