Avsluttende mastereksamen Erik Sanderud Nyhus

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

Foto: Dag Inge Danielsen, NHM

 Oppgavens tittel:

”Genomic Analyses of Bowhead Whale (Balaena mysticetus) individuals”

 

Veiledere:                           

Professor Lutz Bachmann
Forsker Øystein Wiig
 

  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Professor Arild Johnsen
Ekstern sensor: Professor Knut Røed, NMBU

 

 

Publisert 7. feb. 2017 15:03 - Sist endret 1. okt. 2018 14:24