Avsluttende mastereksamen: Yohannes Beyene Mekonnen

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

 Oppgavens tittel:

”Molecular phylogeny and morphological variation of the genus Thymus (Lamiaceae) and its allies”

 

 

Veiledere:                           

Professor Brita Stedje

Ass.professor Mika Bendiksby
Professor Sebesebe Demissew

  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Professor Inger Nordal
Ekstern sensor: Anne-Cathrine Scheen, UiS

 

 

 

Publisert 13. juni 2019 10:36 - Sist endret 13. juni 2019 12:45