Avsluttende mastereksamen Jon Peder Hjertenes Lindemann

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

MASTER (Biodiversity and Systematics)

 Oppgavens tittel:

 ”Several nominal species in one

An inventory of Norwegian species of Pteromalus (Hymenoptera: Pteromalidae) associated with Asteraceae plants.”

 

 

Veiledere:                           

Professor Arild Johnsen
Overingeniør Lars Ove Hansen 

  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Forsker Hallvard Elven
Ekstern sensor: Førsteamanuensis Jostein Kjærandsen, UiT

 

Blindern, 8. Juni 2014
Finn Eirik Johansen (s.)Instituttleder institutt for biovitenskap

Publisert 9. juni 2016 11:42 - Sist endret 9. juni 2016 11:45