Masterpresentasjon Katarina Skagestad Kleppe

Conodonts and depositional environment of the Middle and Upper Cambrian Alum Shale, Slemmestad, Oslo Region.

Foto Hans Arne Nakrem

Presentasjonen (ca. 30 min.) er åpen for alle

External examiner: Jan-Audun Rasmussen, Københavns Universitet

Internal examiner: Jørn H. Hurum

Supervisor: Hans Arne Nakrem, NHM, UiO

  Se instituttets kunngjøring

Publisert 26. juni 2014 09:53 - Sist endret 6. aug. 2015 14:58