Avsluttende mastereksamen Karen Jordal

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

 Oppgavens tittel:

”Data fitness for use in conservation planning. Conservation of crop wild relatives in Norway.

 

 

Veiledere:                           

Førsteamanuensis Anders Bryn
Senioringeniør Dag Endresen
Senioringeniør Åsmund Aasmund

  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Førstelektor Anneleen Kool
Ekstern sensor: Seniorforsker Vegar Bakkestuen, NINA

 

 

Publisert 14. juni 2017 12:55 - Sist endret 14. juni 2017 12:56