Avsluttende mastereksamen Lise Grønnerød Huseby

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

 Oppgavens tittel:

”Conservation Biology of the Rare and Threatened Drymocallis rupestris. A study of Genetic Variation, Seed Germination, and Self-fertility.

 

 

Veiledere:                           


Professor Brita Stedje
Forsker Michael Nowak
Universitetslektor Kristina Bjureke 

  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Professor Anne K Brysting
Ekstern sensor: Seniorforsker Odd Stabbetorp, NINA

 

 

Publisert 11. juni 2018 14:21 - Sist endret 11. juni 2018 14:21