Avsluttende mastereksamen: Julie Brastein Halvorsen

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Økologi og Evolusjon )

 Oppgavens tittel:

”Characterisation and typification of urban ecosystem types – A test of the NiN system”

 

 

Veiledere:                           

Professor Olav Skarpaas

Professor Rune Halvorsen

  

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Professor Brita Stedje
Ekstern sensor: Professor Mikael Ohlson, NMBU

 

 

 

Publisert 11. juni 2019 10:22 - Sist endret 13. juni 2019 12:44