Avsluttende mastereksamen Espen Strand

 

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

BIOLOGI MASTER (Marin Biologi og limnologi)

 Oppgavens tittel:     

”THE KINORHYNCHA OF SOUTHERN NORWAY”  

 

 

Veiledere:                           

Professor Lutz Bachmann
Stipendiat Jonas Thormar
 

          

Bedømmelseskomité:   

Intern sensor: Førsteamanuensis Vladimir Gusarov
Ekstern sensor: Forsker Eivind Oug, NIVA

 

Blindern, 16. juni 2014
Finn Eirik Johansen (s.)Instituttleder institutt for biovitenskap

Publisert 16. juni 2014 14:42 - Sist endret 6. aug. 2015 14:58